Privacyverklaring

Privacyverklaring Daan’s Kantoormeubelen.

Wij – Daan’s Kantoormeubelen, Kuiper 15, 5711LV Someren, NL - zijn zuinig op de privacy van onze klanten en onze websitebezoekers. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens – met zorg - behandelen. Heeft u iets op te merken of te vragen hierover: neemt u dan gerust contact op met infor@daanskantoormeubelen.nl. Daan Raijmakers behandelt bij ons de vragen die gaan over naleving van de regels van de AVG.

Algemeen

Wij gaan als vanzelf zeer voorzichtig met uw gegevens om. Als verkoper sluiten wij een overeenkomst van opdracht met u. In dat verband worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan enkel om de facturen. Die persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het vervullen van onze opdracht en daarmee samenhangende zaken, zoals facturering. Met ons personeel en onze stagiaires is geheimhouding overeengekomen voor de situatie dat zij kennis nemen van persoonsgegevens. We zorgen voor een goed beveiligingsbeleid.

Verwerkingssystemen dienstverlening

Wij maken voor onze administratie gebruik van mappen, hier wij uitsluitend de facturatie met gegevens bewaren. Deze zijn goed opgeborgen achter slot en grendel, dit om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Website en contactformulier

Onze website wordt gehost door RedGyro.com. In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bij een bezoek aan een website laat u echter al vlug ergens een spoor daarvan achter. Wilt u dat niet dan kunt u daarvoor aparte programma’s downloaden die te vinden zijn op het web. Wij doen echter met uw eventuele sporen op onze website helemaal niets. Wanneer u ons via het contactformulier een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens wel. Anders kunnen wij uw vraag immers niet beantwoorden. Ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bij ons solliciteert, dan verwerken wij uw gegevens. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Stelt u ons een vraag dan krijgt u een antwoord. Stuurt u ons een sollicitatiebrief dan beschouwen we uw geschiktheid. Na afloop van het door uzelf gewenste gebruik ervan, wissen we uw gegevens.

Doeleinden voor verwerking

De doeleinden voor de verwerking van uw gegevens zijn voor Daan’s Kantoormeubelen als eerste gebaseerd op de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht verwerken wij enkel de NAW gegevens. Ten behoeve van uw vragen via het contactformulier op onze site verwerken wij uw naam, mailadres en telefoonnummer zodat wij u voor een antwoord op uw vraag kunnen bereiken.

Bijzondere persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als die nodig zijn om aan een wettelijke plicht te voldoen of als die bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst van opdracht nodig zijn.

Wat zijn uw rechten als het gaat om uw gegevens?

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. U hebt ook het recht om inzage te vragen in die gegevens, gegevens eventueel gecorrigeerd te krijgen of gewist. Neemt u daarvoor gerust contact op met info@daanskantoormeubelen.nl.

Bijgewerkt in september 2018